Keleivių teisės

Per pastaruosius trisdešimt metų mobilumo lygis Europoje gerokai padidėjo. Milijonams gyventojų kelionės tapo kasdienybė ir teisė. Atsižvelgdama į tai, Europos Sąjunga įsipareigojo nustatydama transporto politiką būtent vartotojams skirti didžiausią dėmesį. Tam buvo parengtas reglamentas Nr. 181/2011. Jis taikomas visoms tolimojo vežimo paslaugoms (t.y. ilgesniems kaip 250 km maršrutams), įskaitant trumpus maršrutus.

Teisės taikomos tolimojo vežimo paslaugoms

  • informacijos teikimas, jeigu kelionė atšaukiama arba vėluojama išvykti;
  • speciali nemokama pagalba neįgaliems ir riboto judumo asmenims stotyse ir transporto priemonėse ir, jei būtina, nemokamas lydinčiųjų asmenų vežimas;

Be to, teikiant visas paslaugas vežėjas privalo:

  • laikytis nediskriminavimo (tiesioginio ar netiesioginio) dėl pilietybės principo, kiek tai susiję su keleiviams taikomais tarifais ar sutarties sąlygomis;
  • laikytis neįgalių arba riboto judumo asmenų nediskriminavimo principo,taip pat teisės į piniginę kompensaciją už eismo nelaimės atveju prarastą ar sugadintą jų judėjimo įrangą;
  • laikytis pagrindinių visų keleivių informavimo apie kelionę prieš ją ir jos metu taisyklių, taip pat teikti bendrąją informaciją apie jų teises stotyse ir internete, jeigu įmanoma, ši informacija paprašius teikiama prieinamais būdais, visų pirma riboto judumo žmonėms patogiais būdais;
  • užtikrinti visiems keleiviams prieinamą skundų nagrinėjimo tvarką;

Skundų teikimas

Skundą, dėl netinkamai suteiktos paslaugos keleivis gali pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai reguliari paslauga buvo ar turėjo būti suteikta, elektroniniu paštu info@eurolines.lt

Susiplanuok savo kelionę