BILET RODZINNY

Dzięki “Eurolines” rodziny podróżują po Europie nawet o 40% taniej

BILET RODZINNY nie jest akcją jednorazową. Można go nabyć w ciągu całego roku i taniej podróżować z rodziną po Europie, korzystając z połączeń autokarowych Eurolines.

 

Warunki nabycia BILETU RODZINNEGO:

  • Do nabycia BILETU RODZINNEGO uprawniona jest grupa 3-6 osób, w tym 1-2 osób dorosłych i przynajmniej jednego dziecka w wieku do lat 18.
  • Za osoby dorosłe uznaje się osoby powyżej 18 roku życia.
  • Za dzieci uznaje się osoby poniżej 18 roku życia. Przed odjazdem należy okazać kierowcy dokument stwierdzający wiek dziecka.
  • BILET RODZINNY uznaje się za nieważny, jeżeli grupa pasażerów, która z niego korzysta, nie odpowiada definicji rodziny.

 Zwrot lub zamiana BILETU RODZINNEGO

  • Zwrot BILETU RODZINNEGO następuje na zasadach ogólnych. Nie jest możliwy zwrot biletu jednego pasażera, którego obejmuje BILET RODZINNY – zwrócić można wyłącznie wszystkie bilety.
  • Zmiana czasu BILETU RODZINNEGO odbywa się na zasadach ogólnych. Nie jest możliwa zmiana czasu biletu jednego pasażera, którego obejmuje BILET RODZINNY – zmienić czas można wyłącznie dla wszystkich biletów.

 

Gdzie można nabyć BILET RODZINNY? 

BILET RODZINNY jest do nabycia internetowo www.eurolines.lt lub w najbliższym przedstawicielstwie Eurolines oraz w biurach partnerów.